Plany studiów obowiązujące od roku akad. 2015/16

1/10/2015

Plany studiów obowiązują studentów rozpoczynających studia na I roku w roku akademickim 2015/16. Aktualne plany dostępne są również na stronie Plany studiów.

Studia licencjackie

Studia magisterskie


ostatnia modyfikacja: 30/05/2016