Plany studiów obowiązujące od roku 2012/13

20/08/2012

Nowe plany studiów obowiązują od 1.10.2012 studentów rozpoczynających studia I i II stopnia:

Kompozycja I st.

Dyrygentura symf.-oper.  I st.

Teoria Muzyki Ist.

Kompozycja II st.

Dyrygentura symf.-oper. II st.

Teoria Muzyki IIst 

 

Katalog Przedmiotów Fakultatywnych

 

Plany studiów obowiązujące studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia:


ostatnia modyfikacja: 25/10/2012