Aktualności Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

16/05/2016

Karta osiągnięć studenta [2016]

Kartę należy wypełnić na kom­put­erze (imię i nazwisko studenta, nr albumu, nazwiska nauczycieli akademickich, przedmioty fakultatywne) i wydrukować na dwóch stronach jed­nej kartki papieru w for­ma­cie A4.
Karta ważna tylko z pieczę­cią Wydzi­ału, którą należy uzyskać w dziekanacie przed rozpoczęciem uzyskiwania zaliczeń.
Warunk­iem zal­iczenia semes­tru jest odd­anie karty osiąg­nięć stu­denta wraz z indek­sem do dnia 13 czer­wca 2016.


1/10/2015

Plany studiów obowiązujące od roku akad. 2015/16

Plany studiów obowiązują studentów rozpoczynających studia na I roku w roku akademickim 2015/16. Aktualne plany dostępne są również na stronie Plany studiów.

Studia licencjackie

Studia magisterskie


1/10/2014

Plany studiów obowiązujące od roku akad. 2014/15

Plany studiów obowiązujące studentów rozpoczynających studia na I roku w roku akademickim 2014/15.

Studia licencjackie

Studia magisterskie


26/09/2013

Plany studiów obowiązujące od roku akad. 2013/14

czytaj więcej »


20/08/2012

Plany studiów obowiązujące od roku 2012/13

czytaj więcej »